Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετε σε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σας παρακαλούμε να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του (Προσοχή: σε περίπτωση τροφίμου/ποτού ή αγαθού που προορίζεται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση, η επιστροφή πρέπει να γίνει άμεσα κατά την παραλαβή της παραγγελίας, είτε το αργότερο έως και την επομένη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της) και θα είναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμε ή να σας επιστρέψουμε όλο ή μέρος του ποσού που το αγοράσατε, βάσει των όρων και προϋποθέσεων του supermarketcy.com.cy.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και τις πρόσθετες παροχές και ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. κουτί, φελιζόλ, νάιλον, μπαταρίες, ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης, δωροεπιταγές κτλ).

Για κάποια είδη, για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές. Πριν την αγορά τους παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το ανωτέρω. Τα εν λόγω είδη ενδέχεται να εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με ειδική σήμανση. Σε περίπτωση όμως που για κάποιο είδος που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες αντιμετωπίσετε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@supermarketcy.com.cy.

Επισημαίνεται oτι τα έξοδα επιστροφής, σε περίπτωση υπαιτιότητας του πελάτη, ανέρχονται στο ποσό των 5€. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει κατά την διάρκεια παράδοσης επόμενης παραγγελίας σας, ή οφείλεται σε υπαιτιότητα του supermarketcy, τα έξοδα επιστροφής είναι εντελώς δωρεάν.

Σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε ή σε ποσότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτή που παραγγέλθηκε, ή το είδος κατά την παράδοση έχει συσκευασία τόσο κατεστραμμένη ώστε αυτό να επηρεάζει/επιδράει στην χρήση του ή το είδος διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό, η επιστροφή των ειδών γίνετε αποδεκτή μόνο όταν οφείλονται σε υπαιτιότητα του supermarketcy. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης έχει την δυνατότητα είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του, μετά από επικοινωνία με το supermarketcy στο sales@supermarketcy.com.cy.

Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται από τον πελάτη αχρησιμοποίητα και στην ίδια κατάσταση που παρελήφθησαν. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε μετά από την επικοινωνία με το supermarketcy και οπωσδήποτε στο διάστημα που αναφέρεται ανωτέρω, τότε το supermarketcy δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το supermarketcy, τυχόν επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται μέσω πίστωσης της πιστωτικής κάρτας με την οποία έκανε ο πελάτης την συγκεκριμένη αγορά ή με μετρητά σε περίπτωση που ο πελάτης εξόφλησε την παραγγελία με μετρητά κατά την παράδοση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονται κατεστραμμένα ή ελλιπή το supermarketcy δεν έχει την υποχρέωση να τα παραλάβει. Επιπλέον δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της αξίας των συγκεκριμένων ειδών.