SupermarketCy - logo
Ψάξτε με λίστα
Ψάξτε με λίστα
Πληκτρολογήστε τα προϊόντα που χρειάζεστε, με κόμμα μεταξύ τους, και πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση".
0
To καλάθι σας
0
0,00 €
Επιλέξτε τρόπο παράδοσης
Επιλέξτε ημερομηνία & ώρα παράδοσης
Το καλάθι σας είναι άδειο.
Επιστροφή στις αγορές

Όροι Χρήσης

Το supermarketcy.com.cy, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους Νόμους και κανονισμούς, σας παραχωρεί μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης της ιστοσελίδας του.

 

Η χρήση της ιστοσελίδας του supermarketcy.com.cy υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 

 1. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας ή η εγγραφή ως μέλους ατόμων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 2. Μέλος μπορεί να είναι είτε άτομο, είτε εταιρία με μόνιμη κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, στην Κύπρο.

 3. Πρέπει να διατηρείτε στο σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας όλες τις επισημάνσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

 4. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της με κάθε τρόπο, η αναπαραγωγή, η διανομή, η δημόσια παρουσίαση, η χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας με σκοπό εμπορικό ή δημόσιο.

 5. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, τα προγράμματα, τα σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια καθώς και οι ρυθμίσεις της είναι πνευματική ιδιοκτησία της NSI SUPERMARKETCY LTD, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 6. Το supermarketcy.com.cy μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιήσει ή ακόμη και να διακόψει οποιαδήποτε λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, της παρουσίασης καθώς και της περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η πρόσβασή στην ιστοσελίδα του supermarketcy.com.cy υπάρχει πιθανότητα να μην είναι εφικτή για λόγους συντήρησης, για λόγους προσθήκης νέων δυνατοτήτων ή υπηρεσιών, ή για άλλους διάφορους λόγους. Το supermarketcy.com.cy πάντα προσπαθεί να αποκαταστήσει την λειτουργία της ιστοσελίδας το ταχύτερο δυνατό.

 7. Το supermarketcy.com.cy δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για ανακρίβειες, ελαττώματα, λάθη, τυπογραφικά ή μη, παραλήψεις καθώς και για την λειτουργία – διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο.

 8. Το supermarketcy.com.cy δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για επακόλουθες, έμμεσες, άμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων και των διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ανεξάρτητα εάν το supermarketcy.com.cy γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει η ακόμη και αν είχε ενημερωθεί γι αυτή την πιθανότητα.

 9. Η ιστοσελίδα του supermarketcy.com.cy ως προς το περιεχόμενό της αλλά και τα είδη που εμφανίζονται σε αυτήν σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση αγοράς.

 10. Το supermarketcy.com.cy δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα τρίτων, ή το περιεχόμενο της, στην οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του.

 11. Μέρος της ιστοσελίδας του supermarketcy.com.cy μπορεί να περιέχει διαφημίσεις ή χορηγίες. Οι διαφημιζόμενοι και οι χορηγοί είναι υπεύθυνοι στο να εξασφαλίζουν ότι το υλικό που καταθέτουν προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα είναι συμβατό με τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Το supermarketcy.com.cy δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στο διαφημιστικό υλικό ή στις χορηγίες.

 12. Το supermarketcy.com.cy διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης σε οποιοδήποτε στάδιο των αγορών ακόμη και σε περίπτωση που η παραγγελίας σας έγινε αποδεκτή.

 13. Η αποστολή εκ μέρους του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή της εταιρείας μας οποιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά και αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα του supermarketcy.com.cy. Το supermarketcy.com.cy σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Υπάρχει ενδεχόμενο η παραγγελία να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί μερικώς. Το supermarketcy.com.cy δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, η μερική ή η συνολική αποδοχή της παραγγελίας σας γίνεται μόνον κατά την αντίστοιχα μερική ή συνολική εκτέλεση της και χρεώνεστε αντίστοιχα.

 14. Τα μέλη συμφωνούν ότι θα κάνουν χρήση των ειδών που θα προμηθεύονται μέσω του supermarketcy.com.cy και ότι δεν θα εμπορεύονται τα είδη αυτά εκτός και αν έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία.

 15. Το supermarketcy.com.cy έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες που επιτρέπουν να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Οι τιμές ωστόσο είναι ευμετάβλητες, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, αντανακλώντας ουσιαστικά τις ανάλογες αλλαγές στο κόστος των αγαθών λόγω εποχικότητας ή άλλων παραγόντων. Κάτι τέτοιο ισχύει για όλα τα αγαθά είτε πωλούνται μέσω φυσικών είτε μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το supermarketcy.com.cy δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στις αναγραφόμενες τιμές της ιστοσελίδας.

 16. Οι αναγραφόμενες τιμές της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

 17. Όλες οι προσφορές του supermarketcy.com.cy ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται εκ των προτέρων, και μέχρι την εξάντληση των σχετικών αποθεμάτων.

 18. Η ελάχιστη συνολική αξία ανά παραγγελία στο supermarketcy.com.cy είναι Σαράντα (40,00) ευρώ. Η συνολική αξία της παραγγελίας προκύπτει μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προσφορών προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας.

 19. Στο supermarketcy.com.cy τα έξοδα μεταφοράς & αποστολής είναι δωρεάν.

 20. Την παρούσα χρονική στιγμή εξυπηρετούμε τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου με εξαίρεση κάποιες αγροτικές περιοχές. Κατά την εγγραφή σας ή κατά την διάρκεια της παραγγελίας σας μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εξυπηρέτηση της περιοχής σας αναγράφοντας τον ταχυδρομικό σας κωδικό. Επιπρόσθετα στην αρχική σελίδα υπάρχει σύνδεσμος όπου μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν εξυπηρετείται η περιοχή σας. Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούμε την περιοχή σας θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα. Στην συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε άλλη διεύθυνση παράδοσης που να σας ικανοποιεί και παράλληλα να εμπεριέχεται στις περιοχές που εξυπηρετούνται.

 21. Η επιλογή από μέρους σας της ημερομηνίας και ώρας παραλαβής της παραγγελίας σας δεν αποτελούν δέσμευση για το supermarketcy.com.cy.

 22. Για την πορεία της παραγγελίας σας υπάρχει πιθανότητα να ενημερώνεστε με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 23. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο πελάτης στο supermarketcy.com.cy κατά την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας του, και πραγματοποιείται με μέσα της επιλογής του supermarketcy.com.cy.

 24. Η παραλαβή της παραγγελίας γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντί αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας. Υπάρχει ενδεχόμενο ο συνεργάτης του supermarketcy.com.cy να ζητήσει την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα στοιχεία του ατόμου που παρέλαβε καταγράφονται στο παραστατικό παράδοσης και επιστρέφεται ενυπόγραφο από τον παραλήπτη στο supermarketcy.com.cy.

 25. Το ποσό που αναλαμβάνετε την αποπληρωμή του είναι αυτό της συνολικής αξίας της παραγγελίας, αυτό δηλαδή θα δεσμευτεί στην πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της οποίας δώσατε για την διαδικασία αποπληρωμής της παραγγελίας σας και αυτό που σε περίπτωση πλήρους διαθεσιμότητας των ειδών της παραγγελίας θα χρεωθεί στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας σας η κάρτα και συνεπώς ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί με το ποσό της τελικής εκτελεσθείσας παραγγελίας. Η συνολική αξία της παραγγελίας σας θα πρέπει να καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας με την οποία επιλέγετε να αποπληρώσετε και η τράπεζα να εξασφαλίσει την αντίστοιχη ισόποση δέσμευση.

 26. Το supermarketcy.com.cy παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω των πιστωτικών καρτών VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας καθώς και για τη νόμιμη χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου.

 27. Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο sales@supermarketcy.com.cy το αργότερο μέχρι τις 09:00π.μ., της ημέρας παράδοσης. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία αποδέσμευσης του αντίστοιχου ποσού στο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την αποπληρωμή της συγκεκριμένης παραγγελίας ξεκινά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και ολοκληρώνεται σύμφωνα με την διαδικασία αποδέσμευσης που ακολουθεί ο εκδότης τραπεζικός οργανισμός της πιστωτικής σας κάρτας.

 28. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή εκπτωτικής περιόδου.

 29. Το supermarketcy.com.cy δεν έχει υποχρέωση σε κανένα πελάτη για οποιαδήποτε οικονομική ζημιά που μπορεί να προέκυψε από άρνηση ή αδυναμία εκτέλεσης, καθυστέρηση εκτέλεσης, ακύρωση, απόσυρση/διακοπή οποιασδήποτε παραγγελίας ή οποιασδήποτε αδυναμίας ή αποτυχίας οποιουδήποτε πελάτη στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσφοράς, έκπτωσης, προωθητικής ενέργειας αυτού για οποιονδήποτε λόγο.

 30. Η χρήση της ιστοσελίδας του supermarketcy.com.cy καθώς και όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με αυτήν, όλες οι συμβατικές και μη υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην παρούσα ιστοσελίδα διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιοσδήποτε όρος του παρόντος θεωρηθεί άκυρος από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων οι οποίοι παραμείνουν σε ισχύ.

 31. Για την επίλυση διαφορών που προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας supermarketcy.com.cy αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 32. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος το supermarketcy.com.cy διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του. Η παράλειψη άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν αποτελεί αποποίηση του.

 33. Το supermarketcy.com.cy έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων.

Δείτε πως εξυπηρετούμε την περιοχή σας
Η παράδοση θα γίνει στον παρακάτω ΤΚ

Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας

Δείτε τι στέλνουμε στην περιοχή σας O Ταχυδρομικός κωδικός μου
Η περιοχή σας ΔΕΝ καλύπτεται από το δίκτυο διανομής μας.
Επιλέξτε ημερομηνία & ώρα παράδοσης *
Συνέχεια αγορών Έλεγχος

Επιλέξτε την ώρα και ημέρα παράδοσης

Ξεκινήστε την παραγγελία σας επιλέγοντας κάποια διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα παράδοσης. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε, θα δεσμευθεί για 60 λεπτά ώστε να υποβάλετε την παραγγελίας σας. Με την λήξη των 60 λεπτών μπορείτε να ανανεώσετε τον διαθέσιμο χρόνο σας ή μπορείτε να επιλέξετε νέα διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα παράδοσης.

Για την παράδοση έχετε επιλέξει:
Ώρα
-
Ημερομηνία
Τ.Κ.
40 €
Ελάχιστη παραγγελία 40 €

Η δεσμευμένη ημερομηνία και ώρα που επιλέξατε κοντεύει να λήξει.

Θέλετε να ανανεώσουμε την δεσμευμένη ημερομηνία και ώρα γα άλλα 60 λεπτά;