Είδη Ιχθυοπωλείου (35)

list
grid
ΑΠΟ €0,00
€3,65
+-
12,166€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€5,36
+-
13,40€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€10,50
+-
10,50€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€6,95
+-
17,375€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €2,98
€2,08
+-
8,32€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €4,44
€3,10
+-
12,40€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€16,95
+-
33,90€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€3,76
+-
12,533€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €6,89
€4,82
+-
17,851€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€3,76
+-
12,533€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €5,42
€3,79
+-
15,16€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €6,15
€4,30
+-
15,925€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€6,15
+-
15,375€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €9,99
€8,69
+-
8,69€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €8,80
€7,70
+-
7,70€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€11,35
+-
14,187€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€4,45
+-
4,45€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€5,50
+-
11,00€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€6,60
+-
13,20€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €11,50
€10,50
+-
21,00€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €7,60
€6,08
+-
6,08€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €1,45
€1,15
+-
4,60€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,19
+-
14,38€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€10,30
+-
10,30€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,05
+-
7,05€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €15,38
€12,98
+-
25,96€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €17,45
€16,45
+-
32,90€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€5,62
+-
5,62€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€1,85
+-
7,40€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,29
+-
18,225€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€12,64
+-
12,64€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €7,30
€4,65
+-
4,65€/1Kg
 • PriceOff
ΑΠΟ €6,49
€2,99
+-
2,99€/1Kg