Είδη Ιχθυοπωλείου (33)

list
grid
ΑΠΟ €0,00
€4,75
+-
4,75€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€3,30
+-
3,30€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€4,45
+-
4,45€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€5,50
+-
11,00€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€3,30
+-
3,30€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€15,05
+-
18,812€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€11,35
+-
14,187€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€2,70
+-
10,80€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€2,65
+-
10,60€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€2,65
+-
10,60€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€4,00
+-
8,00€/1Kg
  • Προτεινόμενο
ΑΠΟ €0,00
€6,60
+-
33,00€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€6,60
+-
13,20€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€11,40
+-
22,80€/1Kg
  • PriceOff
ΑΠΟ €11,50
€10,50
+-
21,00€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,60
+-
7,60€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€1,45
+-
5,80€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,40
+-
14,80€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€18,57
+-
37,14€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,05
+-
7,05€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€10,30
+-
10,30€/1Kg
  • PriceOff
ΑΠΟ €15,38
€12,98
+-
25,96€/1Kg
  • PriceOff
ΑΠΟ €17,45
€16,45
+-
32,90€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€5,62
+-
5,62€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€1,85
+-
7,40€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,29
+-
18,225€/1Kg
  • Προτεινόμενο
ΑΠΟ €0,00
€8,23
+-
8,23€/1Kg
  • PriceOff
ΑΠΟ €6,80
€5,70
+-
5,70€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,34
+-
7,34€/1Kg
  • PriceOff
ΑΠΟ €6,49
€5,69
+-
5,69€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,48
+-
7,48€/1Kg