Είδη Ιχθυοπωλείου (15)

list
grid
ΑΠΟ €0,00
€14,20
+-
28,40€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€18,45
+-
36,9€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€16,95
+-
33,90€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€5,00
+-
12,5€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€5,37
+-
5,37€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€1,80
+-
7,2€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€6,47
+-
16,175€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€18,50
+-
18,5€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€14,95
+-
14,95€/1Kg
  • PriceOff
ΑΠΟ €6,80
€5,90
+-
5,90€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€11,49
+-
11,49€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,34
+-
7,34€/1Kg
ΑΠΟ €0,00
€7,48
+-
7,48€/1Kg
  • PriceOff
ΑΠΟ €6,49
€5,69
+-
5,69€/1Kg